de stemmen stoppen nooit
ze zijn zo negatief
tenzij ik veel beweeg
tenzij ik hard schreeuw

Hulp bij de site

Zoals het horen van stemmen, kan ook deze site - ondanks de ogenschijnlijke eenvoud - vervreemdend en overweldigend zijn. Wat zijn die regels? Wat moet ik doen? Kan ik iets doen? Waarom wordt het scherm af en toe minder donker? Waarom verdwijnen er soms opeens dichtregels?

Zoals je hier (link) gedetailleerd kunt lezen, staat het dynamische gedicht onder invloed van geluid en beweging. Specifieker nog: jouw geluid (via de microfoon van je laptop/computer) en jouw beweging (via de muis/trackpad). Maar hoe werkt het nou precies? Wat kun je nou precies zelf doen?

Let op, deze uitleg verklapt vrij concreet hoe de site precies werkt en kan daarmee afbreuk doen aan een deel van de ervaring ervan.

Let op: niet alle beschreven functies werken op de mobiele versie van de site. Voor een optimale ervaring bezoek je de site op een laptop/computer.

Nieuwe dichtregels

Elke paar seconden wordt het gedicht aangevuld met een nieuwe dichtregel. Hier hoef je helemaal niets voor te doen. Wel zul je merken dat het gedicht, waarschijnlijk, nogal negatief geladen is en vrij eentonig (zowel qua vorm als inhoud). Hier kun je wat aan doen!

Invloed geluid

Hoe lang er precies tussen elke dichtregel zit, hangt onder andere af van hoeveel geluid je maakt in je microfoon. Het is hiervoor uiteraard essentieel dat je de site toestemming geeft je microfoon te gebruiken. De site werkt het beste in een niet al te luidruchtige omgeving. Meer geluid resulteert, net als in het echt, in wat meer tijd tussen de stemmen. Daarnaast heeft geluid maken invloed op:
  • de lengte van het gedicht - meer (en harder) geluid resulteert in een korter gedicht
  • de inhoud van het gedicht - door veel geluid te maken kun je bovendien de (huidige) laatste regel verwijderen uit het gedicht. Maar pas op: maak je te lang, te veel geluid dan kan het gedicht helemaal verdwijnen en zul je opnieuw moeten beginnen.

Invloed beweging

De site houdt bij hoeveel en hoe snel (aantal pixels per seconde) je de cursor beweegt met je muis (of vinger bij trackpad/touchscreen). Meer en vooral sneller bewegen resulteert in:

  • minder negatieve dichtregels
  • (kortdurend, zolang de beweging aanhoudt) een iets minder donkere kijk op de wereld, gesymboliseerd door het (deels beter) zichtbaar worden van een foto achter het gedicht

Zichtbare geluid- en bewegingsmeters

Door rechtsonderin het scherm op het 📝-plaatje te klikken, kun je een geluid- en snelheidsmeter zichtbaar maken, waardoor je een beter idee krijgt wat je precies aan het doen bent.

Hoofdtelefoon

Heb je een hoofdtelefoon? Vink dan rechtsonderin het scherm het 🎧 -plaatje aan. Je zult dan een passend achtergrondgeluid horen, dat past bij het thema stemmen horen. Dit heeft verder geen invloed op bovenstaande.

Genoeg gelezen!

Aan de slag!